Barn i familjehems umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar. Barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående bör också främjas. Umgänget är i första hand till för barnet.

Barnets ursprungliga familj är ofta en viktig del i barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med denna kan bland annat ge barnet en kontinuitet i situationen och tillgång till identitet och rötter. Det kan även göra själva placeringen mer stabil. Att barnet har rätt att träffa sina föräldrar är inte nödvändigtvis samma sak som att barnet också har behov av att träffa dem. Vad som är bäst för barnet ska alltid vara avgörande.

Varje situation är unik

Arbetet med bedömningar av umgänget går inte att standardisera. Varje barns och familjs situation är unik. En mängd olika faktorer behöver analyseras och vägas samman för att umgänget ska kunna utformas på bästa sätt utifrån det enskilda barnets behov. Att ta reda på hur barnet vill ha kontakt med föräldrar och andra närstående samt att göra barnet delaktig i själva planeringen av umgänget skapar bättre förutsättningar, både för att kunna göra en bedömning och för att kunna fatta beslut utifrån barnets behov.

För att underlätta såväl umgänget som barnets situation behöver socialtjänsten ge stöd till barn, föräldrar och familjehem. Att låta föräldrarna vara delaktiga kan underlätta samarbete vilket i sin tur kan göra det lättare för barnet att acceptera placeringen.
Allt eftersom barnet utvecklas och växer upp behöver umgänget anpassas och planeringen förändras.

Kunskapsstöd för arbetet med umgänge

Kunskapsstödet belyser viktiga faktorer att väga in vid en samlad bedömning, skriftlig planering och beslut om umgänge. Innehållet är uppdaterat 2023 med stöd för arbetet med drogtester inför umgänge.

Som bilagor till kunskapsstödet finns ett material för reflektioner kring dilemman ur barnets perspektiv, samt ett stöd med övningar och modeller för hur man kan arbeta praktiskt tillsammans med kunskapsstödet.

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående – Socialstyrelsen

Till reflektionsmaterialet finns inspelade citat från familjehemsplacerade barn om umgänge med föräldrar och andra närstående:

Citat 1 – Barnets bästa – barnets perspektiv och barnperspektiv 

Citat 2 – Kan barnets inställning påverkas av oro och ansvar?

Guider för ett positivt umgänge

Socialstyrelsen har tagit fram guider för familjehem, barn i familjehem och barnens föräldrar för att stödja möjligheterna till ett positivt umgänge. Det finns även en guide på lätt svenska för föräldrar. Guiderna för barn och föräldrar har fokus på egen reflektion och känslor, medan guiden för familjehem handlar om deras roll i umgänget. Till guiderna finns även en kortfattad manual för socialtjänsten kring hur de kan användas.

Det går även att beställa valfritt antal tryckta exemplar av materialet via socialstyrelsen.se/publikationer. Sök på Positivt umgänge.

Bedömningsstöd för planering av umgänge

FoU Södertörn har utvecklat ett bedömningsstöd som kan användas som hjälpmedel när barnens umgänge med föräldrar och andra anhöriga planeras. Bedömningsstödet har på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderats av Södertörns högskola och FoU Södertörn.

Om du har problem med öppna filen i den första länken kan du ta del av bedömningsstödet som ligger längst bak som en bilaga i rapporten nedan.

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.