Om tidiga och samordnade insatser

Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver bli bättre på att samordna sitt stöd till barn och unga. Alla ska kunna få hjälp i tid, utifrån sina och familjens behov.

Vad är tidiga och samordnade insatser?

Tidiga samordnade insatser betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur. På så vis ska alla barn och unga få stöd tidigt i en ogynnsam utveckling.

Bild på TSI-boken

TSI-boken – ett stöd i arbetet (pdf)

TSI-boken är skriven för dig som är strateg, samordnare eller på annat sätt yrkesverksam i verksamheter som arbetar med barn och unga. Den är avsedd att ge ett nära och praktiskt stöd till de som vill starta eller förbättra ett pågående arbete med att erbjuda barn och unga tidiga och samordnade insatser.

Boken kan beställas i Socialstyrelsens webbshop.

Filmer om tidiga och samordnade insatser för barn

Filmerna Livet är inte så lätt och Tillsammans gör vi skillnad – i tid, sätter fokus på varför det är viktigt att arbeta tillsammans och se hela bilden, om barn ska få insatser i tid och på ett samordnat

sätt.

Syntolkad version av Livet är inte så lätt

34 utvecklingsarbeten över hela landet

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utveckling av TSI. En viktig del i satsningen är att vi stödjer 34 utvecklingsarbeten på olika platser i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla. Cirka 90 kommuner och 16 regioner ingår i den nationella satsningen, från Övertorneå i norr till Ystad i söder.

Tvärprofessionella team prövar olika arbetssätt

Utvecklingsarbetena har tvärprofessionella team med personer från skola, vård och socialtjänst, som prövar olika sätt att arbeta tillsammans. Skottlandsmodellen och Förstärkt första linje är exempel på inriktningar som testas. Några kommuner har särskilt fokus på att minska skolfrånvaro och sex utvecklingsarbeten fokuserar på brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden.

Beskrivning av utvecklingsarbetena inom TSI

Insikter från arbetet med TSI

Uppfinn inte hjulet på nytt. Inom ramen för Skolverkets och Socialstyrelsens satsning på TSI de senaste åren har en rad framgångsfaktorer identifierats.

Framgångsfaktorer

  • Prioritera det förebyggande arbetet.
  • Kartlägg och enas om hur problembilden ser ut lokalt eller regionalt.
  • Förankra arbetet politiskt.
  • Förstå varandras uppdrag och bygg tillit.
  • Samordna strukturen i det förebyggande respektive brottsförebyggande arbetet.
  • Inrätta tvärprofessionella team.
  • Involvera barn, unga och vårdnadshavare.
  • Gå stegvis fram och följ upp, innan arbetet skalas upp.
  • Inför samma modell i alla kommuner i ett län.
  • Följ upp resultatet för barn och unga!

Webbinarier om tidiga och samordnade insatser

Se webbinarier som Socialstyrelsen och Skolverket har hållit inom olika teman kopplade till TSI.

Webbinarier om TSI

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter