Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Utmanande beteende. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg - Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Ett lärande exempel om ett boende för personer med Prader-Willis syndrom (PSW). Personerna har en lätt kognitiv utvecklingsstörning, som bland innebär att de har ett tvångsmässigt förhållande till mat. Här delar personalen med sig av sina erfarenheter från många års arbete med att förebygga situationer som kan riskera att resultera i tvångs- och begränsningsåtgärder.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet(pdf)

Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal. Innehåller rekommendationer på arbetssätt för att förebygga och minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning – Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Kunskapsstödet beskriver hur personalen på en gruppbostad kommer till insikt om att personens utmanande beteende beror på smärta.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn som utmanar(pdf)

Barn som utmanar ger vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar som har adhd och andra beteendeproblem.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Diskussionsmaterial om tvångs- och begränsningsåtgärder(pdf)

Diskussionsmaterialet kan användas av enhetschefer för att sprida kunskap och få igång en diskussion om tvångs- och begränsningsåtgärder och hur de kan förebyggas.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Kunskapsstödet beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med utvecklingsstörning, autism och andra tilläggsdiagnoser. Samtliga boende har ett omfattande stödbehov.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Placerade barn och unga är ett stöd till socialsekreterare i tillämpningen av lagar och regler på området. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar, och ledningens uppgifter för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning(pdf)

En kartläggning av systematiska översikter som finns om psykologiska och sociala insatser för barn och ungdomar med utmanande beteende och intellektuell funktionsnedsättning.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter