Stöd för att genomföra individbaserad systematisk uppföljning

För att stödja arbetet med individbaserad systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten. Stöden består bland annat av en webbutbildning, handledning för fördjupning och stödmaterial för utbildare.

Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheter inom socialtjänsten. För att stödja arbete med systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten.

Här beskrivs olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter som vill arbeta med ISU. Stöden består bland annat av

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Partnerskapet kunskapsstyrning Socialtjänst Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.