Stöd till utbildning i systematisk uppföljning

Ett utbildningsmaterial har tagits fram för att stödja dig som utbildar andra om systematisk uppföljning, eller för dig som vill stödja socialtjänstverksamheter att öka sin kompetens i systematisk uppföljning. Materialet består av olika typer av mallar med färdigt innehåll som du själv kan anpassa efter behov.

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regionala samverkans- och stödstrukturer samverkar genom ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Inom ramen för partnerskapet har man tagit fram ett regionalt stödmaterial med olika delar. Stöd till utbildning i systematisk uppföljning är en av delarna med ett utbildningsmaterial som ska stödja dig som utbildar andra om systematisk uppföljning, eller för dig som vill stödja socialtjänstverksamheter att öka sin kompetens i systematisk uppföljning.

Materialet består av olika typer av mallar med färdigt innehåll som du själv kan anpassa efter behov. Syftet är att underlätta för regionala och kommunala verksamhetsutvecklare och metodstödjare att ge stöd i systematisk uppföljning genom att kopiera hela eller delar av detta upplägg. Materialet bygger på en nationell utbildning med tillämpad inriktning som Socialstyrelsen och SKR utvecklat tillsammans.

Utbildningsmaterial – idé och upplägg

Utbildningsmaterialet bygger på en idé att en representant för en verksamhet och en stödfunktion som verksamhetsutvecklare eller metodstödjare gemensamt kommit fram till en fråga de önskar följa upp.

Utbildningens upplägg är fördelat på två tillfällen med workshops:

  • Workshop 1: ger introduktion och handlar om att avgränsa och planera genomförandet av uppföljning, att börja bedriva uppföljningen mellan utbildningstillfällena och att presentera resultat från såväl processen som uppföljningen på workshop 2.
  • Workshop 2: fokus på processen, hur det fungerat att arbeta med uppföljningen.

Utbildarna erbjuder handledning mellan utbildningstillfällena.

Utbildningsmaterialet består av sju delar

Utbildningsmaterialet består av sju filer som du kan ladda ner och anpassa efter eget önskemål:

  1. Inbjudan till utbildning
  2. Bekräftelse om plats och info om förberedelser
  3. Program för workshop 1
  4. Powerpointbilder för workshop 1
  5. Mailtext - erbjudande om handledning mellan utbildningstillfällena
  6. Program, lägesuppdatering och info om förberedelser för workshop 2
  7. Powerpointbilder för workshop 2

Du kan lämna synpunkter på materialet

Materialet i utbildningspaketet är levande dokument som kan förändras över tid. Om du som användare har synpunkter på själva grundmaterialet i de olika stöden kan du lämna dina synpunkter via e-post till adressen: SystematiskUppfoljning@partnerskapetsocialtjanst.se

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2019.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2019.
Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter