Behandling av personuppgifter vid kvalitetsuppföljning

Individbaserad systematisk uppföljning innebär behandling av personuppgifter. Innan en verksamhet sätter igång arbetet med ISU behöver verksamheten därför ha kunskap om vad som gäller för behandling av personuppgifter vid verksamhetsuppföljning.

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationsblad om vissa juridiska aspekter på individbaserad systematisk uppföljning.

Informationsblad om vissa juridiska aspekter på systematisk uppföljning i socialtjänsten och EU:s dataskyddsförordning – Socialstyrelsen

Information om vad som gäller vid personuppgiftsbehandling finns i Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten.

Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Se även Socialstyrelsens rapport Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten – Rättsläge och utgångspunkter.

Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten – Rättsläge och utgångspunkter – Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Partnerskapet kunskapsstyrning Socialtjänst Senast granskad:

Källor:

Informationsblad om vissa juridiska aspekter på systematisk uppföljning och EU:s dataskyddsförordning, Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.