Webbinarier om individbaserad systematisk uppföljning

Se filmer från webbinarier om individbaserad systematisk uppföljning. Webbinarierna genomfördes inom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Webbinarium 9 mars 2021

Den 9 mars 2021 höll Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten ett webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning. Webbinariet ger en introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär. Det kan förslagsvis ses tillsammans i en verksamhet som vill börja arbetet med att följa upp individer i socialtjänsten. Webbinariet kan ses i sin helhet eller delas upp genom att spola fram till det kapitel som det finns intresse av.

  • Kapitel 1: Introduktion till individbaserad systematisk uppföljning – Mia Ledwith, samordnare SKR.

  • Kapitel 2: SUreg, ett datorbaserat verktyg för individbaserad systematisk uppföljning – Jenny Nybom, forskare Socialstyrelsen (Efter 31 min).

  • Kapitel 3: Juridiska förutsättningar för individbaserad systematisk uppföljning – Manólis Nymark, jurist på SKR (Efter 1 h 30 min).

  • Kapitel 4: Exempel på individbaserad systematisk uppföljning – Timrå kommun (ekonomiskt bistånd), Trosa (missbruks- ocb beroendevård) och Tierp (äldreomsorg) delar med sig av sitt arbete. (Efter 2 h 17 min).

Presentationsmaterial från webbinariet

Syntolkad version av filmen Individbaserad sytematisk uppföljning i socialtjänsten på Vimeo

Webbinarium 6 maj 2021

Den 6 maj 2021 hölls ett andra webbinarium om hur analysarbetet vid individbaserat systematisk uppföljning kan planeras och genomföras. I den andra delen presenterar en verksamhet hur arbetet genomfördes och hur det ledde både till kunskaps- och verksamhetsutveckling.

Kapitel 1: Om planering och analys av individbaserad systematisk uppföljning

Anna Jakobsson Lund, samordnare för systematisk uppföljning, Kommunförbundet Västernorrland och Daniel Örnberg, utvecklingsledare, FoU socialtjänst, region Västerbotten och Anna.

Syntolkad version av filmen om planering och analys av individbaserad systematisk uppföljning från 6 maj 2021– del1 på Vimeo

Kapitel 2: En enhet för ekonomiskt bistånd om hur arbetet med individbaserad systematisk uppföljning genomfördes

Pernilla Krasser, enhetschef ekonomiskt bistånd, Timrå kommun och Anna Jakobsson Lund, samordnare för systematisk uppföljning, Kommunförbundet Västernorrland.

Syntolkad version av filmen om en enhet för ekonomiskt bistånd om hur arbetet med individbaserad systematisk uppföljning från 6 maj 2021 – del 2 på Vimeo

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Partnerskapet kunskapsstyrning Socialtjänst Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.