Webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning

Se film från webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning. Webbinariet genomfördes inom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Webbinarium 9 mars 2021

Den 9 mars 2021 höll Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten ett webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning. Webbinariet ger en introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär. Det kan förslagsvis ses tillsammans i en verksamhet som vill börja arbetet med att följa upp individer i socialtjänsten. Webbinariet kan ses i sin helhet eller delas upp genom att spola fram till det kapitel som det finns intresse av.

  • Kapitel 1: Mia Ledwith, samordnare SKR, ger en introduktion till systematisk uppföljning.
  • Kapitel 2: Jenny Nybom, forskare Socialstyrelsen, presenterar SUreg, ett datorbaserat verktyg för systematisk uppföljning. (Efter 31 min)
  • Kapitel 3: Manólis Nymark, jurist på SKR, om juridiska förutsättningar för systematisk uppföljning. (Efter 1 h 30 min)
  • Kapitel 4: Timrå kommun (ekonomiskt bistånd), Trosa (missbruks- och beroendevård) och Tierp (äldreomsorg) delar med sig av sitt arbete. Moderator för den här delen är Anna Jakobsson Lund Kommunförbundet Västernorrland. (Efter 2 h 17 min)

Presentationsmaterial från webbinariet

Syntolkad version av filmen Individbaserad sytematisk uppföljning i socialtjänsten på Vimeo

Webbinarium 6 maj 2021

Den 6 maj 2021 hölls ett andra webbinarium om hur analysarbetet vid individbaserat systematisk uppföljning kan planeras och genomföras. I den andra delen presenterar en verksamhet hur arbetet genomfördes och hur det ledde både till kunskaps- och verksamhetsutveckling.

  • Kapitel 1: Om planering och analys av individbaserad systematisk uppföljning
    Anna Jakobsson Lund, samordnare för systematisk uppföljning, Kommunförbundet Västernorrland och Daniel Örnberg, utvecklingsledare, FoU socialtjänst, region Västerbotten och Anna

ISU Socialtjänsten webbinarium 2 fokus analys – del 1 på Vimeo

Syntolkad version av ISU Socialtjänsten webbinarium 2 fokus analys – del1 på Vimeo

  • Kapitel 2: En enhet för ekonomiskt bistånd om hur arbetet med individbaserad systematisk uppföljning genomfördes
    Pernilla Krasser, enhetschef ekonomiskt bistånd, Timrå kommun och Anna Jakobsson Lund, samordnare för systematisk uppföljning, Kommunförbundet Västernorrland

ISU Socialtjänsten webbinarium 2 fokus analys – del 2 på Vimeo 

Syntolkad version av ISU Socialtjänsten webbinarium 2 fokus analys – del 2 på Vimeo