Lärande exempel på individbaserad systematisk uppföljning

Här finns exempel på hur olika verksamheter har arbetat med ISU i praktiken och vilka kunskaper det har gett. Exemplen visar att man kan få värdefulla insikter även när en avgränsad grupp av brukare följs upp utifrån en frågeställning som verksamheten har formulerat.

Exemplen nedan kan fungera som inspiration för verksamheter att, utifrån sina förutsättningar, börja följa upp någon viktig fråga om det egna arbetet och som kan leda till utveckling av verksamheten till nytta för brukarna.

Exempel på individbaserad systematisk uppföljning

Har du tips på fler exempel? Hör av dig till Partnerskapets funktionsbrevlåda:
SystematiskUppfoljning@partnerskapetsocialtjanst.se

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Partnerskapet kunskapsstyrning Socialtjänst Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsen, 2019-2022.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2019-2022.
Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, 2019-2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.