Exempel på systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning kan uppfattas som något abstrakt och teoretiskt, långt ifrån den praktiska vardagen. Därför presenteras här exempel på när systematisk uppföljning utgår ifrån och ligger nära praktiken. Exemplen visar också att man kan få värdefulla insikter även när en avgränsad grupp brukare följs upp utifrån en medveten frågeställning.

Systematisk uppföljning kan uppfattas som abstrakt och teoretiskt, som något långt ifrån den professionella vardagens praktik. Det är lätt att tro att systematisk uppföljning blir värdefullt först om alla stöd och insatser följs upp för alla brukare.

Här presenteras exempel från kommuners och verksamheters arbete med individbaserad systematisk uppföljning. Exemplen visar hur uppföljning utgår ifrån och ligger nära praktiken. De visar även hur värdefullt lärande uppstår redan när ett begränsat antal uppgifter, eller en avgränsad grupp brukare, följs upp utifrån en medveten frågeställning.

Exemplen kan fungera som inspiration för verksamheter att, utifrån sina förutsättningar, börja följa upp någon viktig fråga som ger kunskap om det egna arbetet, till nytta för utveckling av verksamheten och för brukarna.

Exempel på individbaserad systematisk uppföljning

Har du tips på fler exempel? Hör av dig till Partnerskapets funktionsbrevlåda:
SystematiskUppfoljning@partnerskapetsocialtjanst.se

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2019-2022.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2019-2022.
Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, 2019-2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter