Verktyg för systematisk uppföljning

Verktyg för systematisk uppföljning underlättar analysen av klientarbetet i den egna verksamheten och är en del i det bredare stödet för systematisk uppföljning och en kunskapsbaserad socialtjänst. SU-verktygen finns tillgängliga på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Socialstyrelsen har tagit fram en programvara med anpassade verktyg för individbaserad systematisk uppföljning, SU-verktygen. SU-verktygen kan användas för att registrera och sammanställa uppgifter och inne­håller en struktur som underlättar ISU.

Varje SU-verktyg består av ett särskilt formulär med en uppsättning valbara uppgifter för som kan användas för uppföljning av från arbetet med brukarna och en programvara (SUreg) som gör det möjligt att lokalt i verksamheten registrera uppgifter på ett säkert sätt och sammanställa dem på gruppnivå. SU-verktygen erbjuder alltså både en struktur och ett tekniskt stöd för uppföljning av kvalitet i arbetet med brukarna i den egna verksamheten.

SU-verktygen ger en möjlighet för socialtjänsten att förbättra sin kompetens i att registrera, sammanställa och analysera data för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Syftet med SU-verktygen är att verksamheter ska ha möjlighet att genomföra ISU även om de inte kan sammanställa lokala data med befintliga verksamhetssystem. SU-verktygen behövs alltså inte om det finns stöd för att registrera och sammanställa lokala data utifrån verksamheternas behov av kunskap.

Tre anpassade verktyg och ett generellt

Tre av SU-verktygen är anpassade för verksamheter som arbetar med sakområdena ekonomiskt bistånd, våldsutsatthet och våldsutövande. Ett ytterligare verktyg, SU-Pilot, är ett generellt verktyg som kan anpassas till olika verksamheter.

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns en utbildning om SU-verktygen. Utbildningen vänder sig till verksamhetsansvariga inom socialtjänsten som överväger olika stöd för registrering och sammanställning av uppgifter. Utbildningen ska

  • hjälpa den ansvariga att avgöra om verksamheten skulle ha nytta av ett SU-verktyg
  • ge den ansvariga och berörda en bild av vad som krävs innan man börjar använda ett SU-verktyg.

För att få tillgång till SU-verktygen behöver den verksamhetsansvarige ta del av den obligatoriska informationen på kurssidan. Där finns närmare informationom hur man får tillgång till SUreg och formulären.

Verktyg för systematisk uppföljning

Utbildningen om Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning syftar till att kommuner ska kunna avgöra om SU-verktygen är relevanta och möjliga att använda i den egna verksamhetsuppföljningen. SU-verktygen vänder sig till socialtjänsten i kommunen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Partnerskapet kunskapsstyrning Socialtjänst Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter