Verktyg för systematisk uppföljning

Verktyg för systematisk uppföljning underlättar analysen av klientarbetet i den egna verksamheten och är en del i det bredare stödet för systematisk uppföljning och en kunskapsbaserad socialtjänst. SU-verktygen finns tillgängliga på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Varje SU-verktyg består av ett särskilt formulär med en uppsättning valbara uppgifter för uppföljning av klientarbete och en programvara (SUreg) som gör det möjligt att registrera uppgifterna på ett säkert sätt och sammanställa dem på gruppnivå. SU-verktygen erbjuder alltså både en struktur och ett tekniskt stöd för uppföljning av klientarbetets kvalitet i den egna verksamheten.

Genom SU-verktygen får socialtjänsten möjlighet att följa upp kvalitet och samtidigt förbättra sin kompetens i att registrera, sammanställa och analysera systematiskt insamlad information.

Avsikten med SU-verktygen är inte att tränga undan befintligt tekniskt stöd för registrering och sammanställning, utan att erbjuda ett verktyg när det saknas och öka kompetensen som krävs för kravställning som stödjer uppföljning i de egna verksamhetssystemen.

Tre anpassade verktyg och ett generellt

Tre av verktygen är anpassade för verksamheter som arbetar med sakområdena ekonomiskt bistånd, våldsutsatthet och våldsutövande. Ett ytterligare verktyg, SU-Pilot, är ett generellt verktyg som kan anpassas till olika verksamheter.

Utbildningen vänder sig till verksamhetsansvariga inom socialtjänsten. Utformningen utgår från att deltagaren känner till vad systematisk uppföljning är, har tagit del av goda exempel på uppföljning och överväger olika stöd för registrering och sammanställning av uppgifter. Förhoppningen är att informationen mot den bakgrunden ska

  • hjälpa den ansvariga att avgöra om verksamheten skulle ha nytta av ett SU-verktyg
  • ge den ansvariga och berörda en bild av vad som krävs innan man börjar använda ett SU-verktyg.

För att få tillgång till SU-verktygen (SU-reg och SU-formulären) behöver verksamhetsansvarig först ta del av viss information på kurssidan, och bekräfta att hen tagit del av informationen och är införstådd med vad nedladdning och användning av SU-verktygen innebär.

Verktyg för systematisk uppföljning

Utbildningen om Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning syftar till att kommuner ska kunna avgöra om SU-verktygen är relevanta och möjliga att använda i den egna verksamhetsuppföljningen. SU-verktygen vänder sig till socialtjänsten i kommunen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter