Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Symtom kan till exempel vara nedsatt orienteringsförmåga och praktisk förmåga - att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom. Av alla personer med en demenssjukdom har ungefär 65 procent Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp. Att man får problem med minnet och har en förändrad tidsuppfattning brukar vara tidiga tecken. Man kan känna sig orolig, nedstämd och oföretagsam och kan få svårt att hitta rätt ord i samtal. Inledningsvis är det vanligt att man är medveten om sina svårigheter och därför drar sig tillbaka och undviker kontakt med andra.

Läkemedelsbehandling

​​ ​​ Alzheimers sjukdom går ännu inte att bota. Läkemedel som är symtomlindrande kan däremot bidra till att personer med Alzheimers sjukdom under en period upprätthåller sin kognitiva förmåga, det vill säga tankeförmåga, förmåga att minnas, och förmåga att tolka sin omgivning.

För behandling av kognitiva symtom finns två typer av läkemedel. En typ för mild till måttlig Alzheimers sjukdom och en typ för måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

En regelbunden uppföljning av läkemedlet syftar till att bedöma eventuella biverkningar och om läkemedlet fortfarande har effekt eller om det ska sättas ut.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
En nationell strategi för demenssjukdom, Socialstyrelsen, 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter