Vaskulär demens

Vaskulär demens, som också kallas blodkärlsdemens, orsakas av minskat blodflöde i kärlen i hjärnan och kan yttra sig plötsligt. Symtom på blodkärlsdemens kan vara minnessvårigheter, nedsatt språkförmåga och hallucinationer.

Vaskulär demens är den näst vanligaste demenssjukdomen. Av alla personer med en demenssjukdom har ungefär 25-30 procent vaskulär demens.

Vaskulär demens kallas också blodkärlsdemens. Sjukdomen kan orsakas av åderförfettning, blodpropp eller hjärnblödning. Det gör att delar av hjärnan får för lite syre och därför skadas. Höga blodsockervärden, övervikt och förhöjda blodfetter är riskfaktorer.

Vaskulär demens ger olika symtom beroende på vilka delar av hjärnan som skadats. Skador i tinningloberna påverkar minnet, skador i hjässloberna påverkar analysförmågan och skador i pannloberna ger personlighetsförändringar.

Blodkärlsdemens kan yttra sig plötsligt. Orsaken kan ha funnits under längre tid, men hjärnfunktionerna kan försämras hastigt.

Det kan ibland vara svårt att se tydlig skillnad på vad som är blodkärlsdemens och vad som orsakas av andra faktorer.

Symtom på blodkärlsdemens kan vara

  • minnessvårigheter
  • svårighet att tolka sinnesintryck
  • koncentrationssvårigheter
  • nedsatt språkförmåga
  • aggressivitet
  • ängslan och oro
  • hallucinationer.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
En nationell strategi för demenssjukdom, Socialstyrelsen, 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter