Anhöriga till personer med demenssjukdom

Anhöriga kan drabbas hårt när en närstående har en demenssjukdom. Socialtjänsten ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom.

Demenssjukdom ger svårigheter både för de som drabbas och deras närstående. Speciellt hårt drabbas personer med demenssjukdom i arbetsför ålder och deras anhöriga. Personens arbete påverkas. Hans eller hennes barn kan drabbas hårt om de är i färd att bli vuxna, flytta hemifrån eller väntar barn och behöver förälderns stöd.

Målsättningen med vården och omsorgen om personer med demenssjukdom är att ge den som är sjuk ett så bra liv som möjligt och underlätta för anhöriga. Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera sjukdomen så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda rätt insatser och stötta anhöriga.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till anhöriga

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. I bestämmelsen används benämningen anhörig om den som ger hjälp och benämningen närstående om den som mottar hjälpen.

Syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. Kommunen bör ha ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov.

Varje kommun måste informera sina invånare om möjligheten att man som anhörig som vårdar och stödjer en närstående kan få stöd enligt bestämmelsen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, Socialstyrelsen, 2019.
Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Socialstyrelsen, 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter