Frontallobsdemens

Frontallobsdemens kallas också pannlobsdemens. Sjukdomen kännetecknas av att hjärnskadan framför allt sitter i främre delen av hjärnan i pannloberna.

Frontallobsdemens är den tredje vanligaste demenssjukdomen. Av alla personer med en demenssjukdom har ungefär 5 procent frontallobsdemens. 

Frontallobsdemens kallas också pannlobsdemens. Sjukdomen kännetecknas av att hjärnskadan framför allt sitter i främre delen av hjärnan i pannloberna.

Sjukdomen börjar i regel i 50-60 års ålder men kan börja betydligt tidigare. Sjukdomsförloppet är smygande och kännetecknas av tydliga förändringar i personligheten.

Tecken vid frontallobsdemens är:

  • distanslöshet
  • förändrat socialt uppförande
  • svårigheter i relationer
  • känslomässig känslighet
  • likgiltighet.

Något senare påverkas även förmågan till abstrakt tänkande och problemlösning.

Det finns idag ingen medicinsk behandling mot frontallobsdemens. Behandlingen utgörs av allmänt omhändertagande och stöd från personal med speciellt kunnande om sjukdomen och läkemedelsbehandling av symtom som depression, aggressivitet och oro.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
En nationell strategi för demenssjukdom, Socialstyrelsen, 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter