Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Demenssjukdomar hos äldre personer. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en äldre person med demenssjukdom(pdf)

Kunskapsstödet beskriver effektiva sätt att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre personer med demenssjukdom. Det riktar sig till alla som arbetar med anhöriga.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att vända intresset bort från dörrarna - Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Ett lärande exempel om ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. År 2013 genomfördes ett förändringsarbete med målet att minska på tvångs- och begränsningsåtgärder med hjälp av miljöanpassningar. Några bland personalen har intervjuats och beskriver förändringsarbetet och berättar om de erfarenheter som de har gjort.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Checklista demens Särskilt boende – ett redskap för kvalitetsutveckling(pdf)

Checklistan innehåller tio områden med frågor. Uppdelningen följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Frågorna behandlar bland annat personcentrerad omvårdnad, BPSD, läkemedel samt fysisk och psykosocial miljö.

Utgiven av: Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom(pdf)

Vägledningen beskriver hur dagverksamhet kan bidra till att tillgodose behov som personer med demenssjukdom kan ha. Den ger exempel på hur dagverksamheter kan utvecklas. Vägledningen tar avstamp i dagverksamhet som ett komplement till i första hand hemtjänst och till det stöd som anhöriga ofta ger.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Demensomsorg för invandrare

I de nordiska länderna har troligen fler än en halv miljon människor en demenssjukdom eller lindriga kognitiva störningar. Antalet personer med demens förväntas öka kraftigt efter 2020 när efterkrigstidens generation uppnår hög ålder. I gruppen ingår även många personer med migrantbakgrund, som kom till Norden på 1960-, 1970- och 1980-talet.

Utgiven av: Nordens välfärdscenter.
Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre

En systematisk översikt. Utvärderingen visar att kombinationsprogram som ges till anhöriga som vårdar äldre personer med demenssjukdom gör att de anhöriga upplever mindre belastning och mindre depressionssymtom.

Utgiven av: Socialstyrelsen
En nationell strategi för demenssjukdom(pdf)

Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 beskriver läget och förslag till insatser.

Utgiven av: Socialstyrelsen
En nationell strategi för demenssjukdom – underlag och förslag till prioriterade insatser till 2022(pdf)

Diagnostik, vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras närstående ska vara av hög kvalitet, och präglas av respekt för självbestämmande och integritet. Kunskapsstödet beskriver läget och förslag till insatser.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom(pdf)

Kunskapsstödet beskriver en modell för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård(pdf)

En sammanställning baserad på samkörningar mellan kvalitetsregister och hälsodataregister. Kunskapsstödet visar hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter