Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Demenssjukdomar hos äldre personer. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.
Demens ABC

Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Utgiven av: Svenskt Demenscentrum
Demens ABC plus

Demens ABC plus är samlingsnamnet för sex webbutbildningar. Utbildningarna vänder sig till olika målgrupper: Biståndshandläggare, Anhöriga, Hemtjänst, Primärvård, Särskilt boende, Sjukhus. De syftar bland annat till att sprida kunskap.

Utgiven av: Svenskt Demenscentrum
Nollvision – För en demensvård utan tvång och begränsningar

Webbutbildning Nollvision vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder – en nollvision. Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Utbildningen ingår i ett utbildningspaket i flera delar som vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Utgiven av: Svenskt Demenscentrum
Webbutbildning om demens på olika språk

Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram en webbutbildning om demens på flera olika språk. Den syftar till att öka kunskapen om demenssjukdomar. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med demenssjukdom, anhöriga och andra som är intresserade.

Utgiven av: Region Skåne
Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Åldern har sin rätt är en webbutbildning om åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning. Några av delarna i webbutbildningen rör smärta, demenssjukdom och vård i livets slutskede.

Utgiven av: Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter