Publikationer

Här hittar du aktuella publikationer om temat Hem för vård eller boende, HVB.
Använd SIP – Ett verktyg för samverkan – barn och unga 0 -18 år

Handboken är ett stöd i arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) för de som arbetar med barn och unga och innehåller även exempel på hur olika SIP:ar kan se ut.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten(pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vägledningen syftar till att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende. Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Den svenska narkotikasituationen

Den narkotikarelaterade dödligheten är fortsatt hög i Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanfattning av narkotikasituationen i landet. Samtidigt uppger färre skolelever än tidigare att de använt någon form av ny psykoaktiv substans, NPS.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handbok från Socialstyrelsen som beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på det som är specifikt för ensamkommande barn och unga och kompletterar Socialstyrelsens mer generella handböcker för socialtjänsten. Handboken riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Fatta läget

En systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga har stora brister och saknar barnens perspektiv. Barn har tillfrågats som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera och föreslår en nationell struktur för att förbättra uppföljningen.

Utgiven av: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Guide till handböcker och annat stöd för den sociala barn- och ungdomsvården(pdf)

I den här guiden hittar du Socialstyrelsens mest centrala publikationer för den sociala barn- och ungdomsvården. Guiden ska underlätta för dig när du söker vägledning för hur du ska handlägga eller dokumentera i ett ärende. Den förklarar också olika juridiska dokument som du kommer i kontakt med i ditt arbete.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

En kortare version av Handbok för öppna jämförelser socialtjänst. Ett sammanfattande stöd i att förstå de bakomliggande orsakerna till resultaten i Öppna jämförelser, men även i tolkningen av andra nyckeltal.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Hantering av hot och våld

Rapporten belyser problematiken kring hot och våld i institutionell miljö ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den ger också personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institution.

Utgiven av: Statens institutionsstyrelse
Hälsa, fritid och framtid – Attityd- och värderingsstudie 2019(pdf)

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen.

Utgiven av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter