Utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar om temat Hem för vård eller boende, HVB.
Basprogram om våld mot barn

Utbildningen ger kunskap om våld som barn kan utsättas för, baserad på forskning och beprövad erfarenhet, samt lär ut hur man kan upptäcka våld och agera på rätt sätt när man befarar att ett barn far illa. Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom offentlig och ideell sektor som i sitt arbete/i sin verksamhet möter barn, samt till personer inom myndigheter som fattar beslut som rör barn och unga.

Utgiven av: Barnafrid
Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar på HVB och möter barn och unga. Utbildningen är ett komplement till kunskapsstödet Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Den tar bland annat upp HVB-personalens ansvar, gränssättning, regler och konsekvenser, vikten av samsyn hos personalen och hur man kan skapa ett gott vårdklimat för att förebygga våld och konflikter.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Rätt att veta!

Rätt att veta! ger dig som i din profession möter unga som är nya i Sverige konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Utbildningen är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om sådant som ibland kan vara svårt att närma sig. Den bidrar till alla ungas rätt att få kunskap om dessa ämnen.

Utgiven av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MCUF, i samarbete med UMO

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter