Vilken kompetens behöver personalen ha?

Socialstyrelsens kompetensmål för arbete på HVB för barn och unga anger de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som alla som arbetar där behöver ha.

Kompetensmålen kan användas av olika aktörer och på flera sätt:

 • Utbildningsanordnare kan använda målen för att utforma utbildning, som kurser, för personal på HVB för barn och unga.
 • Verksamheter kan till exempel använda målen som ett stöd för
  • arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet
  • planering av kompetensförsörjningsinsatser
  • att använda befintlig kompetens på rätt sätt
  • bedömning av befintlig personals kompetens
  • utformning av kompetenshöjande insatser på arbetsplatsen
  • arbetet med att rekrytera ny personal.

I vissa fall behövs ytterligare kompetens än den som anges i kompetensmålen. Det kan till exempel gälla för arbete på HVB som tar emot barn och föräldrar. Det finns också särskilda krav vad gäller föreståndarens kompetens och utbildning. Även personal som arbetar med till exempel specifik behandling kan behöva kompetens som går utöver den som anges i målen.

Kompetensområden som används som en helhet

Kompetensmålen presenteras i kompetensområden. Områdena förutsätter och kompletterar varandra på olika sätt. Det är därför viktigt att läsa dem tillsammans, som en helhet.

Vissa kompetensmål anger teoretiska kunskaper eller kunskaper om metoder eller arbetssätt som personalen behöver ha. Dessa inleds med ”uppvisa kunskap om”. Andra anger de färdigheter eller förhållningssätt som behövs. De inleds med ”kunna”.

Socialstyrelsens kompetensmål för arbete på HVB för barn och unga (pdf)

Läs eller ladda ner kompetensmålen på Socialstyrelsens webbplats.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.