Digitalt utanförskap

Att kunna ta till sig samhällsinformation och förstå vad som händer i omvärlden är en förutsättning för delaktighet. Viktig information behöver kunna nå alla innevånare, även personer med språkliga problem. Personer med språkstörning känner ofta osäkerhet kring att använda digitala tjänster.

Det finns goda skäl att anta att språkstörning medför stora konsekvenser för unga och vuxna i ett samhälle med ett stort informationsflöde och där språklig och social kompetens ofta förutsätts på arbetsplatser, i kontakt med myndigheter och leverantörer av olika tjänster.

Risk för minskad delaktighet i samhället

Att kunna ta till sig samhällsinformation och förstå vad som händer i omvärlden är en förutsättning för delaktighet. Men också för att självständigt kunna ta ställning till och hantera nyhetsflöde, samhällsinformation och information i sociala medier. Viktig information behöver kunna nå alla innevånare, även de med språkliga problem.

Ett liv kan fyllas av hinder och obehagliga överraskningar för den som inte enkelt kan ta till sig information om eller förändringar av vardagliga saker som exempelvis lokaltrafik, sophantering, elförsörjning och medieutbud. Det blir även svårt att göra informerade val. Alltifrån att välja elleverantör till att välja vilket parti man vill lägga sin röst på i allmänna val kräver att man kan ta till sig och förstå språklig information.

Sverige ska enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till information och kommunikation, på lika villkor som andra.

Svårigheter i kontakterna med myndigheter och hälso- och sjukvård

Alla kontakter med myndigheter kräver språklig kommunikation, oavsett om det är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, Skatteverket eller någon annan myndighet som en person behöver ha kontakt med. Det krävs att man kan beskriva sin situation, ställa frågor och besvara frågor men också att man förstår de svar och den information man får.

Samma sak gäller i kontakt med hälso- och sjukvården. Allt från att boka besök till att beskriva symtom, förstå information om sjukdom och medicinering och kunna formulera de frågor man har ställer språkliga krav.

Den som inte är säker på att förstå de svar man får, ställer kanske inte de frågor man skulle behöva ställa. Det kan leda till att personen inte ställer viktiga frågor exempelvis vid ett läkarbesök. Det i sin tur kan påverka förutsättningarna för personen att kunna följa det som läkaren ordinerar och i olyckliga fall kan det påverka personens hälsa negativt.

För personer med språkstörning är talsvar och knappval ett vanligt hinder vid telefonkontakt. Ofta behöver den som ringer snabbt kunna förstå flera olika svarsalternativ och sedan göra ett snabbt val. Kan du inte det kan det vara svårt att komma vidare och få prata med någon.

Digitala tjänster är otillgängliga för personer med språkstörning

Personer med språkstörning upplever att många digitala tjänster är otillgängliga. Personerna är ofta försiktiga med att fylla i information på olika webbplatser. De tycker att ”det ofta blir fel” och vill undvika oavsiktliga konsekvenser. Många behöver stämma av med någon, för att exempelvis kunna fylla i formulär på Arbetsförmedlingen eller för att skriva en ansökan. Men det kan även vara svårt att köpa ett busskort på nätet och förstå hur det ska användas.

Personer med språkstörning avstår ofta från att använda digitala tjänster eftersom de blir osäkra på om de förstått tjänsten korrekt. Det gäller även sociala forum som Facebook. Ett försiktigt agerande kan naturligtvis vara klokt men gör också att personer begränsas på många sätt.

Svårt att göra bankärenden digitalt

Idag sköter vi i hög utsträckning bankärenden och privatekonomi digitalt. Personer med språkstörning behöver ofta hjälp för att klara att sköta sin ekonomi digitalt. Alltifrån att betala räkningar till att sätta sig in i villkor för lån och krediter är komplicerat.

Begripsam är en förening och ett bolag som arbetar för att göra samhället mer tillgängligt. Enligt Begripsam upplever personer med språkliga och kommunikativa svårigheter att banktjänster och e-handel blivit svårare att hantera digitalt de senaste åren. Många personer med språkstörning ber regelbundet om hjälp från närstående för att utföra saker på internet. För den som saknar möjlighet att få stöd av närstående saknas ofta andra alternativ. Det är inte heller säkert att en vuxen person vill förlita sig på närstående i alla sammanhang.

Föräldrar med språkstörning

Som förälder förväntas man hantera mycket information kring barnets skolarbete, friluftsdagar och fritidsaktiviteter. Idag kommunicerar skolor ofta via digitala system. Digitala system kan vara ett oöverstigligt hinder för föräldrar med språkstörning. I andra sammanhang kan det vara avgörande att föräldrar förstår ord som ”specialkost” för att undvika allvarliga konsekvenser för ett barn med allergi. Det kan också vara svårt för en förälder med språkstörning att vara ett förväntat stöd vid läxläsning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Kunskapsläget kring förekomst och konsekvenser av språkstörning för normalbegåvade unga och vuxna i ett livsperspektiv, Socialstyrelsen, 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter