Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.