Boendeinsatser

Personer med schizofreni har oftast svårt att klara av ett självständigt hemliv. Bostad först- modellen, boendestöd i egen bostad och bostad med särskild service är exempel på boendeinsatser som socialtjänsten bör erbjuda.

Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd har oftast svårt att klara av ett självständigt hemliv och har ofta dålig ekonomi. Det kan leda till att individen inte förmår att behålla sin bostad. Samsjuklighet i form av missbruk eller beroende kan också förekomma. Personer i hemlöshet har sämre förutsättningar att följa sin behandling och riskerar i större utsträckning att återinsjukna i sin psykiska sjukdom.

Bostad först-modellen

Bostad först-modellen innebär att man erbjuder personer i hemlöshet med psykisk sjukdom en långsiktig boendelösning. Som tillägg erbjuds behandling och stöd. Erbjudandet om bostad ges utan några krav på att personen först har genomgått en psykiatrisk behandling eller uppvisat nykterhet eller drogfrihet, men förutsätter att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda ett samordnat och individanpassat stöd till personen. 

Om det är brist på lämpliga hyreslägenheter blir det svårare att använda Bostad först. Ett nära samarbete med hyresvärdar är en grundläggande del av modellen. 

Bostad först inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Bostad först hos SKR

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar (pdf)

Boendestöd i egen bostad

En åtgärd som kan stödja personer med schizofreni att klara av ett eget boende och ett självständigt liv är boendestöd. Boendestödet behöver planeras tillsammans med individen utifrån de behov och önskemål som hen har, och löpande följas upp utifrån uppsatta mål. Åtgärden syftar bland annat till att öka motivationen för och förmågan att ta ett större ansvar för sin situation, att leva som andra och vara delaktig i sociala sammanhang. Åtgärden behöver utföras med hänsyn till individens kognitiva funktionsnedsättningar.

Boendestöd, översikt inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är ett alternativ för personer med schizofreni som har så stora svårigheter att klara ett eget boende att boendestöd inte är tillräckligt. Insatsen behöver utformas utifrån individens funktionsnedsättningar, behov och önskemål.

Bostad med särskild service inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Socialstyrelsen, 2018.
Nationell utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Socialstyrelsen, 2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter