Psykologisk behandling – kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp om psykossymtom kvarstår trots antipsykotisk läkemedelsbehandling. Genom behandlingen kan patienten lära sig att förstå och sätta ord på exempelvis hallucinationer och vanföreställningar, och lära sig att hantera dem.

Om psykossymtom kvarstår trots antipsykotisk läkemedelsbehandling kan kognitiv beteendeterapi vara till hjälp. Åtgärden är en tidsbegränsad manualbaserad psykoterapi där patienten får lära sig om sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. Behandlingen går vanligtvis ut på att ändra hur personen tänker, agerar och förhåller sig till inre upplevelser.

Inom kognitiv beteendeterapi vid psykos finns en stor variation, men de ledande behandlingsmanualerna delar några gemensamma element:

  • kognitiv konceptualisering av psykotiska symtom
  • psykoedukation
  • formering av en stark terapeutisk relation
  • återfallsprevention.

Genom behandlingen kan patienten med andra ord lära sig att förstå och sätta ord på exempelvis hallucinationer och vanföreställningar, och lära sig att hantera dem.

Endast en liten andel av dem som har schizofreni får tillgång till kognitiv beteendeterapi trots att det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden har effekt. Brist på utbildade terapeuter kan vara en av anledningarna till att hälso- och sjukvården har svårt att erbjuda åtgärden.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid kvarstående symtom inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – stöd för styrning och ledning . Socialstyrelsen, 2018.
Nationell utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Socialstyrelsen, 2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter