Psykopedagogiska åtgärder

Psykopedagogiska åtgärder syftar till att individen ska få kunskap om sin sjukdom och hjälp att hitta strategier för återhämtning.

Personer med schizofreni kan ha svårt att fungera tillsammans med andra människor, kommunicera med andra och att styra sitt beteende på ett målinriktat sätt. Svårigheterna beror dels på psykossymtom, dels på kognitiv funktionsnedsättning. Dessa svårigheter innebär stora hinder för att leva ett fullvärdigt liv.

Psykopedagogiska åtgärder syftar till att individen ska få kunskap om sin sjukdom och hjälp att hitta strategier för återhämtning, vilket ökar möjligheterna att komma tillbaka till ett aktivt liv.

Psykopedagogisk utbildning

Psykopedagogisk utbildning är en riktad insats som stödjer personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera sin sjukdom och tillgodogöra sig den behandling som finns tillgänglig. Utbildningen kan ges med eller utan anhörig, omfattar vanligtvis ett bestämt antal träffar och pågår ofta över en viss tid, till exempel 3–12 månader. Den inbegriper i regel en kombination av motiverande, pedagogiska och inlärningspsykologiska strategier. Syftet är att hjälpa personen att fatta informerade beslut om sin egen behandling och därmed minska risken för återfall och behov av sjukhusvård.

Psykopedagogisk utbildning inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Psykopedagogiska behandlingsprogram – IMR och ESL

Psykopedagogiska behandlingsprogram är en mer omfattande insats. Den syftar till att stödja återhämtning från psykossjukdom med hjälp av psykopedagogisk utbildning, social färdighetsträning, beteendeinriktad återfallsprevention och effektiv läkemedelsanvändning. Insatsen stödjer personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera psykisk sjukdom, och tillgänglig behandling. Exempel på manualbaserade psykopedagogiska behandlingsprogram är IMR (Illness management and recovery) och ESL (Ett självständigt liv).

Psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Manualbaserad familjepsykoedukation

Familjepsykoedukation är en riktad insats utformad för anhöriga till personer med psykisk sjukdom, missbruk eller beroende. Insatsen är vanligtvis manualbaserad och ges ofta till grupper av familjer eller anhöriga men kan även ges till enskilda familjer, med eller utan den drabbade personen.

Insatsen syftar till att öka familjens kännedom om riskfaktorer, symtom och behandlingsalternativ. Familjepsykoedukation kan även omfatta mer individanpassade stödjande och aktiva åtgärder för den enskilda familjen.

Familjeintervention – utbildning och stöd inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Psykosocial insats för att minska självstigmatisering – NECT-metoden

Självstigmatisering är vanligt vid psykossjukdom och handlar om att individen internaliserar negativa föreställningar om personer med psykisk sjukdom, något som kan vara ett stort hinder i återhämtningsprocessen. NECT-metoden, som i Sverige kallas ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”, är en manualbaserad metod som används i grupp och omfattar psykopedagogik, kognitiv omstrukturering och kunskaper om självstigma. Den omfattar även arbete med att utveckla och omformulera sin personliga historia.

NECT-metoden, för minskad självstigmatisering inom det nationella vård- och insatsprogrammet

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen, 2018.
Nationell utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Socialstyrelsen, 2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter