Stöd och behandling vid akuta tillstånd

Svårare kriser kan kräva intensifierad vård, exempelvis i form av mobil krisintervention. Det innebär att stöd och hjälp erbjuds i den akuta krisen, i personens hemmiljö eller på annan lämplig plats.

Vid schizofreni kan patientens psykiska tillstånd variera och svårare kriser kan kräva intensifierad vård. Målet är att med kompetens och respekt för individens integritet ge effektiva åtgärder, stöd i den akuta krisen, läkemedelsbehandling och vid behov en miljö inom sluten vård som främjar återhämtning.

Mobil krisintervention

En mobil krisintervention innebär att stöd och hjälp erbjuds i den akuta krisen, i personens hemmiljö eller på annan lämplig plats. Syftet är att motverka ytterligare försämring och att undvika en onödig inläggning i sluten vård, eller ordna inläggning i sluten vård om man bedömer att situationen kräver det. Ett annat syfte är att minska stressen hos de anhöriga.

Insatsen ges ofta av ett multidisciplinärt team med tillgänglighet dygnet runt, där exempelvis läkare, sjuksköterska, behandlare eller vård- och stödsamordnare kan ingå. Insatsen är ofta en kombination av bedömning, medicinering, rådgivning, information eller terapi och praktisk hjälp på plats med livsproblem och stöd till familjen. Hur insatsen ges och vad som bör ingå beror på den unika situationen och hur personen och hens närstående mår. Åtgärden kan organiseras separat eller ingå i någon typ av case management-modell.

Schizofreni och liknande tillstånd - Nationella vård- och insatsprogrammet

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen, 2018.
Nationell utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Socialstyrelsen, 2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter