Sökresultat för "Fallprevention"

Filtrera på
Filtrera på innehåll
Kategorier
Visar 20 av 312 resultat

Fallolyckor och fallprevention

Fallolyckor orsakar mycket lidande för personer som faller, och ger både fysiska och psykiska konsekvenser. De medför också stora kostnader för samhället. Risken att falla ökar med stigande ålder....
 1. Start
 2. Områden och teman
 3. Fallolyckor och fallprevention

Om fallolyckor

Fallolyckor orsakar mycket lidande för personer som faller, och ger både fysiska och psykiska konsekvenser. Risken att falla ökar med stigande ålder.
 1. Start
 2. Områden och teman
 3. Fallolyckor och fallprevention
 4. Om fallolyckor

Statistik och datakällor om fallolyckor

Med hjälp av statistik om fallolyckor, och med hjälp olika indikatorer, mått och nyckeltal kan du som jobbar inom vård och omsorg systematiskt mäta, följa upp och utveckla ert arbete med...
 1. Start
 2. Områden och teman
 3. Fallolyckor och fallprevention
 4. Statistik och datakällor om fallolyckor

Material om fallolyckor till äldre personer

Äldre personer kan göra mycket själva för att minska risken att falla. Här finns länkar till material med tips, råd och praktiska övningar som du kan dela med dig av till personer du träffar i ditt...
 1. Start
 2. Områden och teman
 3. Fallolyckor och fallprevention
 4. Fallförebyggande insatser
 5. Material om fallolyckor till äldre personer

Kampanj med mål att minska fallolyckor

Socialstyrelsen vill öka kunskapen om fall bland äldre personer. Frågan är aktuell året runt, men under en vecka om året uppmärksammar myndigheten ämnet extra mycket genom kampanjen Balansera mera.
 1. Start
 2. Aktuellt
 3. Kampanj med mål att minska fallolyckor

Bra mat och fysisk aktivitet kan förebygga fallolyckor

Fallolyckor orsakar personligt lidande och medför också stora kostnader för samhället. Många fall och fallskador hos äldre skulle kunna förebyggas till exempel med hälsosamma matvanor och fysisk...
 1. Start
 2. Aktuellt
 3. Bra mat och fysisk aktivitet kan förebygga fallolyckor

Tips för att förhindra fallolyckor

Utgiven av: Socialstyrelsen

Så kan du hindra fallolyckor

Utgiven av: Socialstyrelsen

Öka din kunskap om fallprevention

Varje år orsakar fallolyckor omkring 70 000 sjukhusinläggningar. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Om du vill lära dig mer om fallprevention hittar du fördjupad...
 1. Start
 2. Aktuellt
 3. Öka din kunskap om fallprevention

Ett fall för teamet – att förebygga fallolyckor

Ett fall för teamet är en webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.
Utgiven av: Socialstyrelsen

Införa arbetssätt för att förebygga fallolyckor

Tre centrala faktorer för att lyckas med att införa arbetssätt är kompetens hos medarbetarna, en stödjande organisation och ett effektivt ledarskap. Ett arbetssätt som kan användas för att motverka...
 1. Start
 2. Områden och teman
 3. Fallolyckor och fallprevention
 4. Införa arbetssätt för att förebygga fallolyckor

Fallolyckor kan förebyggas med fysisk träning

I temat om fallolyckor kan du lära dig när, hur och var fallolyckor inträffar, vilka som har störst risk att drabbas och vilka insatser du kan göra för att förebygga fallolyckor. Du hittar också...
 1. Start
 2. Aktuellt
 3. Fallolyckor kan förebyggas med fysisk träning

Vi behöver din hjälp att utvärdera tema fallolyckor

Är du inne och använder innehållet i temat om fallolyckor här på Kunskapsguiden? Då är vi nyfikna på att prata med dig om din upplevelse.
 1. Start
 2. Aktuellt
 3. Vi behöver din hjälp att utvärdera tema fallolyckor

Ekonomiskt perspektiv på fallolyckor ny sida på Kunskapsguiden

Kunskapsguidens tema om fallprevention har ny och tydligare struktur. Det har också kompletterats med en ny sida om ekonomiskt perspektiv på fallprevention.
 1. Start
 2. Aktuellt
 3. Ekonomiskt perspektiv på fallolyckor ny sida på Kunskapsguiden

Ekonomiskt perspektiv på fallpreventivt arbete

Fallolyckor orsakar samhället stora kostnader och enskilda individer stort lidande. Genom att arbeta för att förebygga fallolyckor bland äldre personer kan kommuner och regioner undvika stora...
 1. Start
 2. Områden och teman
 3. Fallolyckor och fallprevention
 4. Ekonomiskt perspektiv på fallpreventivt arbete

Ett fallpreventivt arbetssätt – stöd för införande

Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Den samlade kompetensen och det systematiska arbetssättet ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt fallförebyggande arbete. Utbildningen ska stödja verksamheterna i att implementera ett systematiska teambaserat arbetssättet om fallprevention.
Utgiven av: Socialstyrelsen

Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder

Syftet med rapporten Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder är att beräkna kostnader förknippade med fallolyckor. Rapporten beskriver också förslag på fallförebyggande åtgärder. Rapporten vänder sig bland annat till beslutsfattare och personal inom vård och omsorg.
Utgiven av: Folkhälsomyndigheten

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.