Stöd för beredskapsarbete

Det är viktigt att det innan en samhällsstörning uppstår finns planer för olika händelser, att det finns rutiner på plats, och att man har utbildat och övat både ledning och personal. På de här sidorna finns information om aktiviteter och områden som berör den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstens beredskapsarbete.

Den största delen av arbetet med krisberedskap och planering för civilt försvar är det förberedande arbetet. Det handlar om att innan en samhällsstörning uppstår planera för olika händelser, ha rutiner på plats, utbilda och öva både ledningen och personalen som arbetar närmast brukarna.

Genom utbildning och övning kan man utvärdera de framtagna planerna och rutinerna. Exempelvis uppmärksamma att alla roller i systemet är satta, att alla vet hur och med vem man ska samverka och leda, hur man upprättar en lägesbild och lägesanalys för att kunna besluta om eller vidta lämpliga åtgärder baserat på kunskap.

Under en pågående samhällsstörning hanteras händelsen enligt de rutiner som har skapats under det förberedande arbetet. Efter en händelse behöver man följa upp och lära.

Bilden föreställer en processkarta som beskriver att före en samhällsstörning behöver en organisation förbereda sig genom att utifrån lagar, förordningar, föreskrifter, överenskommelser och kommunövergripande planer, utarbeta och förankra interna planer och processer. Övning och utbildning är sätt att förankra och förfina dessa planer och processer. Under hanteringsfasen kan man arbeta med en särskild organisation samt lägesrapporter för att på ett effektivt sätt hantera händelsen. Efter händelsen är det viktig att utvärdera och lära. Dessa lärdomar behöver återföras inför planering och förberedelse för nästa samhällsstörning.

Processkarta (pdf)

Bildtext: Processkartan beskriver viktiga moment före, under och efter en samhällsstörning.

Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.