Lärande exempel

Ett antal kommuner och regioner har påbörjat arbetet med att implementera ett familjeorienterat arbetssätt. Här kan din verksamhet få tips och inspiration om hur man kan göra.

Verksamheter som vill införa ett familjeorienterat arbetssätt kan här få tips om kommuner och regioner som påbörjat arbetet med att implementera ett familjeorienterat arbetsätt. I några av exemplen beskrivs olika arbetssätt att arbeta familjeorienterat. Tanken är att de ska inspirera och ge möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte.

Familjeorienterad innovation – Filmer med exempel

När föräldrar har missbruk och beroende behöver socialtjänsten arbeta samordnat och familjeorienterat för att uppmärksamma barns behov, ge stöd i föräldraskap, minska risk och stärka skyddsfaktorer. Under 2018 har några kommuner utvecklat nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation. Några av kommunerna presenterar sina insatser och erfarenheter på Nka:s webbplats.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Material från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter