Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Familjeorienterat arbetssätt. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige

Om dryckesmotiv, dryckeskontext, attityder och anhörigproblematik. Inom Europa sticker Sverige ut med den näst högsta andelen som motiverar sitt drickande med att ”bli full”.

Utgiven av: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling(pdf)

I foldern finns flera intressanta exempel på rutiner och insatser till barn som anhöriga. Tanken är att materialet ska inspirera till delaktighet i att alla barn ska få möjlighet till hälsa, personlig utveckling, utbildning och social delaktighet.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Stöd, handböcker och annat material hittas här för anmälningsskyldiga och andra anmälare vid kännedom eller misstanke om att barn far illa.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att samtala med barn – kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården(pdf)

Kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut som ung vuxen?(pdf)

Kartläggning av hälsa och social situation hos unga vuxna vars föräldrar vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom under barndomen. Rapport 4 från projektet ”Barn som anhöriga”.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Barn och unga i familjer med missbruk – Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer(pdf)

Vägledningen vänder sig till såväl socialtjänsten som andra aktörer, som möter barn och unga i familjer med missbruk.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Barn som anhöriga – hur går det i skolan?(pdf)

Kartläggning av hur det går i skolan för barn som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen. Rapport 2 från projektet ”Barn som anhöriga”.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider(pdf)

Sammanfattning av kunskapsläget om stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig kroppslig sjukdom eller skada, där våld förekommer eller då en förälder avlider.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?(pdf)

Kartläggning av hur många barn som anhöriga som berörs av allvarliga svårigheter hos förälder eller annan vuxen i familjen. Rapport 1 från projektet ”Barn som anhöriga”.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Barnavårdskarriärer – en studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård(pdf)

Barnavårdskarriärer redovisar några resultat och slutsatser från en studie av 20 individer som under uppväxten varit föremål för omfattande interventioner från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter