Ensamkommande barn och unga – asylprocessen

Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn genomförde under våren 2018 en behovsinventering bland personal inom socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning. Resultatet visade bland annat att personal inom elevhälsan efterfrågade kunskap om asylprocessen och om olika aktörers ansvar vad gäller ensamkommande barn och unga. Här har vi samlat sådan information.

Asylprocessen

Asylprocessen är en process med många moment och varje enskild situation är unik. Många barn upplever mötet med Migrationsverket som stressande, vilket normalt sett har en negativ inverkan på förståelsen. Att få information i en för barnet trygg miljö innan mötet med Migrationsverket, ökar möjligheten till förståelse och risken för missförstånd minskar.

Mer information och filmer om att söka asyl – Migrationsverket

Att söka asyl – karta och handledning

Syftet med verktyget Att söka asyl är att ge en generell bild av asylprocessen och koppla den till barnets egna upplevelser och erfarenheter. Det ska underlätta dialogen med barnet och att barnet ska kunna ta till sig informationen utifrån sin egen situation och förmåga.

Att söka asyl består av en ”karta” som kan användas för att visualisera och förtydliga information kring de olika momenten i asylprocessen. Till kartan finns även ett antal ”dialogkort” som stöd. Att söka asyl utgår ifrån Migrationsverkets informationsmaterial och bör ses som ett komplement till den information som lämnas av Migrationsverket.

Handledningen Att söka asyl – begripligt.nu

Barn i migration – begripligt.nu

För dig som är barn och har sökt asyl – Migrationsverket

Kartan över asylprocessen för ensamkommande barn och unga är framtagen av Strömsunds kommun i samarbete med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

att_söka_asyl.jpg

Viktiga aktörer och information för ensamkommande barn och unga

För att ensamkommande barn och unga ska få ett bra mottagande behövs samverkan mellan aktörer som på olika sätt har viktiga funktioner för barnet eller den unge. Dessa är till exempel Migrationsverket, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, gode män och skolan. På Kunskapsguidens tema Ensamkommande barn och unga finns mer information om de olika aktörerna och deras respektive ansvar.

Temat har även samlat information riktad direkt till ensamkommande barn och unga. Till exempel finns filmen Vad händer nu? som ger en överblick över vad som händer under den första tiden i Sverige, vilka personer barnen kommer att möta och barnens rättigheter. Filmen finns på 11 språk förutom svenska.

Ensamkommande barn och unga – Kunskapsguiden

En viktig bok om omsorg (pdf)

En viktig bok om omsorg riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Den baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov. Läs mer hos Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Att söka asyl (pdf) Strömsunds kommun, 2018
Material från Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter